OPŁATA STARTOWA – 5 zł

TARYFA 1 – 2 zł/km

TARYFA 2 – 3 zł/km

TARYFA 3 – 4 zł/km

TARYFA 4 – 6 zł/km

GODZINA POSTOJU – 40 zł/h